Innovation – för dig som är ledare

Vinnande Ledarskap 2012 ägnar vi helt åt att utforska innovativa organisationer. Som guider har vi några av världens mest nyskapande organisationer: Indiska Tata, danska Lego och engelska Virgin Group berättar om sina vägval, framgångsfaktorer och arbetssätt. Dessutom ger entreprenören Victor Muller sin syn på innovation.

Utöver dessa internationella gäster delar flera svenska prisbelönade verksamheter, såväl privata som offentliga, med sig av sina erfarenheter (se program).

Den 20 mars samlar vi företag och organisationer från Sverige och från utlandet som delar en gemensam egenskap. Deras framgång vilar på förmågan att ta vara på potentialen i verksamheten.  En förmåga som resulterar i nya tjänster, produkter eller affärsmodeller med starkt genomslag på marknaden. Ibland förändrar den spelreglerna för en hel industri!


Hur kan din organisation öka sin innovationsförmåga?

Årets konferens har som mål att utveckla kompetensen hos dig i en ledarroll, men också att visa på ledningens gemensamma roll med fokus på innovationsprocessen och de faktorer som bäddar för framgång. Med dig hem får du insikter som låter dig omsätta ordet innovation i handling. Dessutom ges goda möjligheter till reflektion och nätverkande med andra ledare under hela dagen.
 

Mötesplats bland 100 innovationer

Konferensen äger rum i anslutning till ”100 innovationer”, en utställning som visualiserar innovationer på nya och spännande sätt. Där finns gamla bekanta men också potentiella innovationer, de som fortfarande är på ritbordet, i styrelserum eller som en skarp idé nedtecknad på en skrynklig servett.

Ta vara på möjligheten att inspireras och lära av ledare i företag och organisationer som är innovativa utan att tumma på kvaliteten.
 

Om arrangörerna

SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling, stimulerar och bidrar till ständiga förbättringar med helhetssyn i alla typer av verksamheter bland annat genom Utmärkelsen Svensk Kvalitet. SKI, Svenskt Kvalitetsindex, mäter och presenterar nationella resultat om kunders förväntningar, upplevda kvalitet och värdering av varor och tjänster. SvD, Svenska Dagbladet är Sveriges kvalitetstidning, inte minst inom näringslivsbevakning.